Publikationen


Der beste Beitrag wird als "MundArt des Monats" auf dieser Seite und auf www.eurojournal.at veröffentlicht!

Fischer Wilhelm

A guada Rot

MundArt des Monats Mundart-Autoren Neueinträge
Beitrag anmelden


AutorIn des Beitrages:


Fischer Wilhelm
4650 Lambach
wilhelm,otto.fischer@gmx.net

Zurück

A guada Rot

Ih meecht da sogn,
tua joh nix hintafrogn!

Sist gehngands da, kunnt sei,
gach aunan Krogn

und wearn dih nuh afd letzt
zan Teifö jogn.

Wia füllstn denn daunn au
dein hungring Mogn?

Dös zwickt dö ned,
dö koane Schkrupön plogn.

Dö nämlign va dö
owan Etaschn,

Oligarchn mit
softige Gaschn,

Dö s schwoaze Göd
vaschteckt hom in da Wöt:

Afd Kaimans, dö
Bahamas, in da Schweiz.

Weus koane Obgobm zoihn
woin in eahn Geiz.

Dö Virgin Islands
und s Laund Liachtnschtoa

sand aa vad Göd-
Vaschwind- Oasn oa.

Host soiche Leit zan Chef,
meecht ih da sogn:

Ned nochefrogn!
Da Schtootsaunwoit soi klogn.

Dea hoit dös aus, dea
hot an schtäakan Mogn.

Ih moa das guat. Sei gscheid!
Loss da dös sogn!

 Mundart-Datenbank - Gesammelte Beiträge von Mundartautoren und Lesern zum Schmökern!