Publikationen


Der beste Beitrag wird als "MundArt des Monats" auf dieser Seite und auf www.eurojournal.at veröffentlicht!

Empl Anton

Auszug aus der Mundart Datei Ž so ren mia pinzgauaŽ

MundArt des Monats Mundart-Autoren Neueinträge
Beitrag anmelden


AutorIn des Beitrages:


Empl Anton
5733 Bramberg
eisschuetzen-pinzgau@sbg.at

Zurück

Auszug aus der Mundart Datei Ž so ren mia pinzgauaŽ

a `Leiduach
a `Goitta
a `Mampei
a `Tschachei
a `Znichta
a `kasegs Biawei
a `Kloćffö
aŽ Hentleng
a `Hiadl
a `Kumpffn
a `Gwirg
a `Gschnaggaroćch
a `soa Riassl
a `Wegnoć
a `Schlinggara
a `Gunggl
a `Butschn
a `Gućtzl
a `soa Kriasta
a `Wischbei
a `Hećnaleah
a `Heignfoćhra
a `soa Bria
a `Gloćzada
a `liachte Pfoćd
a `rupfane Pfoćd
a `bissei Zwench
a `Hoćwan
a `guade Schaa
a `Gflangg
a `Schnöpatzl
a `mortz Loda
a `guade Doćschl
a `bissei Earga
www.stocksport-pinzgau.at

 Mundart-Datenbank - Gesammelte Beiträge von Mundartautoren und Lesern zum Schmökern!